Bewind over nalatenschap

In een testament kan een bewindvoerder worden benoemd. Een bewindvoerder is een persoon die (al dan niet tijdelijk) het bewind voert over hetgeen uit een erfenis wordt verkregen. Er is dan dus sprake van een testamentair bewind. De erflater kan zelf bepalen welke bevoegdheden hij of zij aan de bewindvoerder toekent. In sommige gevallen heeft de bewindvoerder zelfs de bevoegdheid om de erfenis zelfstandig te verdelen. Er wordt dan gesproken van een afwikkelingsbewind.