Rechterhand Bewindvoering

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om een bewindvoerder toegewezen te krijgen als er sprake is van problematische schulden. De bewindvoerder kan u dan helpen om de in- en uitgaven te stabiliseren. Zodra dit naar behoren loopt kan de bewindvoerder u doorverwijzen naar het traject Schuldhulpverlening. Mensen met schulden hebben vaak geen overzicht meer. Rechterhand bewindvoering kan u dan helpen om dit overzicht weer terug te krijgen waardoor de volgende stappen richting een schuldenvrije toekomst gezet kunnen worden.

De maatregel bewindvoering wordt door de kantonrechter uitgesproken. U kunt zelf kiezen bij welke bewindvoerder u zich prettig voelt en van welke bewindvoerder u hulp wilt ontvangen.

Rechterhand bewindvoering levert professionele bewindvoering, mentorschap en curatele. Wij staan voor persoonlijk contact en komen daarom graag vrijblijvend bij u thuis om uw situatie te bespreken. U kunt na dit gesprek beslissen of u ondersteuning van ons wilt ontvangen. Tevens hebben wij een kantoor waar wij u kunnen ontvangen als u dit prettiger vindt of als uw situatie hierom vraagt.

Persoonlijke aandacht

Bij Rechterhand bewindvoering staan persoonlijke aandacht en uw wensen centraal. Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en dat u zoveel mogelijk zelf de regie over uw leven kunt behouden. Daarom zullen wij altijd transparant zijn in onze communicatie. Zo wordt er bijvoorbeeld een budgetplan opgesteld. Dit wordt zoveel mogelijk in samenspraak met u gedaan.

Rechterhand bewindvoering heeft ook veel ervaring met mensen met een psychiatrisch ziektebeeld die hun financiële en persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. Wij kijken met deze personen mee en wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke en financiële behoeftes.

Kortom: Rechterhand Bewindvoering is een kleinschalige persoonlijke organisatie die bewindvoering, mentorschap, curatele en testamentair bewind uitvoert.

Wie zijn wij?

WNSP Bewind en Beschermingsbewind

Wie is Elita de Bruin?

Met veel werkervaring op het gebied van HRM, verzuimbegeleiding en re-integratie coaching weet ik hoe (financieel) kwetsbaar we als individuen in de samenleving zijn. Ziekte, het verlies van een baan of een onverwachte gebeurtenis in de persoonlijke sfeer kan ervoor zorgen dat het financieel lastig wordt de eindjes aan elkaar te knopen. Mijn uitdaging is om samen met de betrokkene de financiën weer op orde te maken en om te zorgen dat iemand in de toekomst weer volledig de regie over zijn of haar (financiële) leven kan nemen. Dit doen we niet door alleen naar de financiële zaken te kijken, maar ook door mogelijkheden te onderzoeken die ervoor kunnen zorgen dat de betrokkene hier zelf invloed op uit kan oefenen.

Met een steeds ouder wordende bevolking en een steeds verdere individualisering en digitalisering van de maatschappij groeit het aantal mensen dat behoefte heeft aan hulp bij het op orde brengen en houden van de financiële zaken. Door de veranderende omstandigheden kunnen zij het niet (meer) zelf en is er ook niemand in de omgeving die dit voor hen kan doen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid vind ik het belangrijk deze mensen bij te staan.

Wie is Barbara Versluis?

Ik heb jarenlang bij verschillende bedrijven gewerkt en naar aanleiding van de ervaring die ik daar heb opgedaan kan ik stellen dat mijn grootste interesse altijd bij verzuim en re-integratie lag. Doordat er aan verzuimmeldingen vaak andere oorzaken ten grondslag liggen, ben ik mij gaan verdiepen in de impact die financiële problemen hebben op het welbevinden van werknemers. In december 2019 ben ik daarom gestart als vrijwilliger voor Maatje Vijfheerenlanden en daar heb ik ook een interne opleiding voor gevolgd op het gebied van Schuldhulpverlening. Ik merkte dat ik hier veel voldoening uit kon halen en daarom besloot ik in 2020 de opleiding Bewindvoering via Hoffelijk te volgen en af te ronden.

Door mijn ruime ervaring met mensen die moeilijkheden in hun persoonlijk en sociaal functioneren ervaren, kan ik goed aansluiten bij de cliënt. Ik ben ervan overtuigd dat elk mens zijn krachten heeft en ik vind dat het gebruik van deze krachten ook gestimuleerd moet worden. Om deze reden probeer ik altijd om samen met de cliënt te kijken wat de beste oplossing is en ik laat de cliënt zo veel mogelijk zelf beslissingen nemen als dit binnen de mogelijkheden ligt.

WNSP Bewind, Beschermingsbewind, Mentorschap, Curatele en Testamentair Bewind