Wat doen wij precies?

Een bewindvoerder verzorgt uw financiële situatie. Zij neemt de verantwoordelijkheid voor het betalen van alle vaste lasten, zoals huur en verzekeringen en zij zorgt ervoor dat toeslagen waar u mogelijk recht op heeft worden aangevraagd.

Lees verder

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun persoonlijke belangen te behartigen. De mentor helpt u om uw eigen belangen te behartigen, zij kijkt met u mee of alles goed verloopt.

Lees verder

Curatele

Curatele is een maatregel waarbij u op zowel financieel vlak als op persoonlijk vlak geen enkele rechtshandeling meer mag verrichten zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van de curator.

Lees verder

Testamentair bewind

In een testament kan een bewindvoerder worden benoemd. Een bewindvoerder is een persoon die (al dan niet tijdelijk) het bewind voert over hetgeen uit een erfenis wordt verkregen.

Lees verder