Uw belangen behartigen

Mentorschap is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun persoonlijke belangen te behartigen. De mentor helpt u om uw eigen belangen te behartigen, zij kijkt met u mee of alles goed verloopt. Hierbij vindt Rechterhand Bewindvoering het belangrijk om te luisteren naar uw wensen en wij zullen deze uiteraard serieus te nemen. Een mentor zal samen met u behandel-/zorgplanbesprekingen bijwonen en samen met u contact hebben met zorgverleners.

Bij mentorschap gaat het om de persoonlijke belangen en dus niet om de financiële belangen. In de praktijk is het echter vaak zo dat de cliënt ook moeite heeft met zijn financiële belangen. Daarvoor kan bewindvoering worden aangevraagd via Rechterhand Bewindvoering. Om deze reden bieden wij mentorschap ook aan onder bewindvoering. Net als bij bewindvoering wordt de maatregel mentorschap door de kantonrechter uitgesproken. U kunt in dit geval zelf kiezen van welke mentor u hulp wilt ontvangen.