Uitspraak kantonrechter

Curatele is een maatregel waarbij u op zowel financieel vlak als op persoonlijk vlak geen enkele rechtshandeling meer mag verrichten zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van de curator. De cliënt die onder curatele is gesteld is handelingsonbekwaam. Alle beslissingen die u zou maken zonder overleg te hebben gehad met de curator kunnen worden teruggedraaid door de curator. Dit is bedoeld om u te beschermen.

Curatele is voor Rechterhand Bewindvoering een uiterste maatregel die zoveel mogelijk wordt voorkomen door bewindvoering en mentorschap in te zetten. Mocht dit echter niet voldoende zijn, dan kan curatele een optie zijn.

De maatregel curatele wordt door de kantonrechter uitgesproken. U kunt zelf kiezen van welke curator u hulp wilt ontvangen.